ستايش سزاوار خداوندي است كه كس نتواند از فرمان قضايش سر پيچد و

مانعي نيست كه وي را از اِعطاي عطايا، باز دارد.

و صنعت هيچ صنعتگري بپاي صنعت او نرسد.

بخشنده بي دريغ است.

اوست كه بدايع خلقت را بسرشت و صنايع گوناگون وجود را با حكمت خويش استوار ساخت...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

كودكي

بوي پاييز و قدم هاي خزان                         شور و غوغايي فكند در شهرمان

باز هم درس و كلاس و مدرسه                      زنگ املا و حساب و هندسه

صبح ها از خواب ناز برخاستن                          از كژي و بي خيالي كاستن

كودكان با كفش و كيف رنگ رنگ                     بـا قلم با دفتري خوب و قشنگ

بـا دلي سرشـار از شور و شعف                      جست و خيزي مي كنند از هر طرف

مدرسه دنياي روياهايشان                           نمره ي بيست حساب در يادشان

زنگ تفريح و دويدن در حياط                        در كنار كودكاني با نشاط

بي خبر از رنج هاي زندگي                        شادمان از شور و از بالندگي

اين دويدن ، دل تپيدن ، ياد باد                   مشق شب ، املا نوشتن ، ياد باد

آن معلّم همچو مادر مهربان                      لحظه اي غافل نشد از درس شان

روزهاي امتحان و دلهره                           مبصري كردن تمامش خاطره

قلب هايي پاك از جنس بلور                      شعرهايي ناب و لبريز از سرور

ديدن اين كودكان بي ريا                           يادم آرد خاطراتي با صفا

تا كه بينم شور و شوق كودكان                   لحظه اي غافل شوم از اين زمان

يادم آيد روزگار كودكي                           آن طراوت در بهار كودكي

ياد باد آن سادگي ها ياد باد                       آن صفا و سرخوشي ها ياد باد

ياد بادش مدرسه رفتن به ذوق                    خواندن هر كلمه اي با شور و شوق

درس « بابا آب » من دارم به ياد                   آن نوا و زير و بم ها ياد ياد

آن ترنّم هاي خوب و دلنشين                     خوانده مي شد با نوايي آتشين

تا كه چشم بر هم زديم در زندگي                 سال ها بگذشت در پژمردگي

كودكي ها دور شد از جمع  ما                    ما هنوز در حسرت آن روزها

كاش مي شد تا بگويم اندكي                      دل شده تنگ از براي كودكي

 

 

------------------------------------------------------------------------------

 

 

 قابل توجه اوليا و دانش آموزان عزيز :

به دليل تغييرات صورت گرفته در پورتال ساعي در جهت بهبود،

  از اين پس صفحه سايت كاربران

در نسخه Internet Explorer 10 و بالاتر و

همينطور نسخه هاي جديد Chrome و Mozilla قابل مشاهده است. لطفا مرورگرهاي خود را ارتقا دهيد.