ستايش سزاوار خداوندي است كه كس نتواند از فرمان قضايش سر پيچد و

مانعي نيست كه وي را از اِعطاي عطايا، باز دارد.

و صنعت هيچ صنعتگري بپاي صنعت او نرسد.

بخشنده بي دريغ است.

اوست كه بدايع خلقت را بسرشت و صنايع گوناگون وجود را با حكمت خويش استوار ساخت...

 

 

 

 

 

     ------------------------------------------------------------------------------

 


 

 

 قابل توجه اوليا و دانش آموزان عزيز :

به دليل تغييرات صورت گرفته در پورتال ساعي در جهت بهبود،

  از اين پس صفحه سايت كاربران

در نسخه Internet Explorer 10 و بالاتر و

همينطور نسخه هاي جديد Chrome و Mozilla قابل مشاهده است. لطفا مرورگرهاي خود را ارتقا دهيد.